lô mới về giá chỉ từ 1xtr,có honda 67,và nhiều dòng môtô cổ chuyển xe toàn qc| Mỹ Motor